Ogłoszenia

Drzwi otwarte

Gimnazjum nr 1
im. Mikołaja Kopernika we Wrześni

Serdecznie zaprasza uczniów i rodziców na

Drzwi Otwarte
7 marca 2011r.
poniedziałek, godz.16.00

Program:
· spotkanie w sali konferencyjnej· zwiedzanie szkoły
· pokaz doświadczeń z dziedziny fizyki i chemii
· zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
· zajęcia z europeistyki
· otwarta lekcja z matematyki
· prezentacja symulatora niemowlęcia
· zajęcia plastyczne i wystawa prac

Przyjdź i zobacz a przekonasz się, że warto do nas dołączyć, ponieważ:
· rozwijamy zdolności i zainteresowania naszych uczniów na kołach i zajęciach pozalekcyjnych
· prowadzimy różnorodne zajęcia sportowe na Sali gimnastycznej, basenie i nowoczesnym kompleksie boisk sportowych Orlik
· uczymy metodami aktywizującymi wykorzystując nowoczesne środki dydaktyczne
· utrzymujemy międzynarodowe kontakty wymieniając doświadczenia i wiedzę w ramach projektu Comenius
· prowadzimy dialog międzykulturowy
· pokazujemy jak planować swoją przyszłość i być przedsiębiorczym
· wyjeżdżamy na wycieczki, obozy sportowe i zielone szkoły

Z WAMI I DLA WAS TWORZYMY SZKOŁĘ NA MIARĘ XXI WIEKU

Szkolny niedowiarek, czyli sprawdzamy szkolną teorią

W roku szkolnym 2007/2008 w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjny w zakresie przedmiotów przyrodniczych pod wyżej wymienionym tytułem. Przedsięwzięcie to realizowali chętni uczniowie na lekcjach biologii, fizyki, geografii i chemii. Zadaniem uczniów było sprawdzenie szkolnej teorii (objętej podstawą programową), poprzez samodzielne wykonanie w swoim domu zaproponowanych przez nauczyciela eksperymentów.

Ciekawostką było to, że nauczyciele i uczniowie porozumiewali się tylko drogą elektroniczną, wysyłając sobie nawzajem ćwiczenia i ich opracowania na skrzynki pocztowe.

Owocem tej pracy jest skrypt zawierający ćwiczenia, które uczniowie mogą sami wykonywać w domu. Został on umieszczony na naszej szkolnej stronie internetowej w dziale PLIKI.

W przyszłych latach uczniowie będą mogli korzystać z niego, wybierając do realizacji ciekawy dla siebie eksperyment, z dowolnego przedmiotu. Pojawia się więc nie tylko możliwość zgłębiania swojej wiedzy przez praktyką, czy alternatywa spędzenia wolnego czasu na dobrej zabawie poprzez eksperymentowanie, ale również możliwość zdobywania dodatkowych ocen.

Serdecznie zapraszamy uczniów do pracy. Szczegóły po wakacjach u nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Jeden procent na cele społeczne

Szanowni Państwo! Apelujemy o udzielenie wsparcia dla działań podejmowanych przez Gimnazjum nr 1. Można tego dokonać, wpłacając 1 procent swojego podatku na konto: BANK SPÓŁDZIELCZY nr konta FDW: 66968100020011122700122243   Fundacja Dzieci Wrzesińskich powstała w 1990 r. Jest organizacją pozarządową, która uzyskała status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113200.             Środki wpłacane przez Państwa zostaną przeznaczone między innymi na: 1.       organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 2.       dofinansowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina, teatrów itp. 3.       zakup i montaż żaluzji w klasach 4.       zakup mebli i wyposażenia 5.       remonty bieżące – malowanie, remonty podłóg   Jak przekazać 1% podatku dla Gimnazjum Nr 1 we Wrześni   1.       Wypełnij odpowiedni formularz PIT (PIT-36 lub PIT-37) i ustal wysokość podatku za rok 2006. 2.       Oblicz ile wynosi 1% należnego podatku i wpisz tę kwotę w odpowiednią rubrykę formularza PIT (PIT-36 lub PIT-37) W części zatytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” znajduje się rubryka formularza „Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego – na podstawie art. 27d ustawy”. ·         dla PIT-36 jest to pozycja nr 192 ·         dla PIT-37 jest to pozycja nr 123 3.       Od podatku, który masz zapłacić odejmij obliczoną uprzednio kwotę (pkt. 2)   ·         Pamiętaj, że wysokość wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego może przekraczać kwotę stanowiącą 1% twojego podatku, lecz podatek możesz pomniejszyć jedynie o 1% należnego podatku.      4.       Dokument wpłaty musi zawierać: imię i nazwisko wpłacającego; adres wpłacającego; kwotę dokonanej wpłaty nazwę organizacji na rzecz której dokonujesz wpłat tytuł wpłaty np. „wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego”, może również znaleźć się dopisek np.: na rzecz Gimnazjum Nr 1 we Wrześni, lub J. Kowalski gim. 1  5. Obliczoną kwotę wpłać na konto wybranej organizacji, w terminie składania   zeznań podatkowych – czyli od 1 stycznia do 30 kwietnia. Możesz to zrobić: ·         w banku ·         w urzędzie skarbowym ·         na poczcie      Pokwitowanie dokonanej wpłaty zachowaj do ewentualnego wglądu organu podatkowego.      Organ podatkowy dokona zwrotu kwoty stanowiącej 1% podatku   Dziękujemy za zrozumienie. Każdą złotówkę wydamy w sposób przemyślany, dokumentując fakturami, rachunkami.

Przejrzysta Września

W listopadzie 2004 r.Urząd Miasta i Gminy we Wrześni przystąpił do zainicjowanej przez Gazetę Wyborczą” ogólnopolskiej akcji społecznej Przejrzysta Polska.

Akcja ta prowadzona jest przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.Zamiarem organizatorów jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, co ma się  przyczynić do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji są samorządy terytorialne (gminne, powiatowe i wojewódzkie), które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą doskonalić praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.

Jednym z zadań, których realizację zadeklarował Urząd było wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej, które zostało przyporządkowane do zasady partycypacji społecznej. Osobami odpowiedzialnymi za realizację tego zadania byli: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UMiG Września – p. Jarosław Malicki oraz dyrektorzy wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy.

W naszym gimnazjum w ramach tego zadania na godzinach wychowawczych zrealizowano następujące tematy:

 • Prawa i obowiązki ucznia (kl. I, II, III)
 • Wyłonienie postaw i zjawisk negatywnych w życiu uczniów (kl. I, II, III)
 • Wzorce zachowań uczniowskich. Propozycje do kodeksu etycznego ucznia. (kl. I, II, III)

Okazją do refleksji nad normami i wartościami w życiu społecznym były również tematy realizowane na lekcjach:

 • biologii
  – Aspekty moralne współczesnej genetyki (kl. III)
 • wychowania do życia w rodzinie
  – Normy obyczajowe, moralne, prawne – skąd się biorą? (kl. III)
 • wiedzy o społeczeństwie
  – Funkcje rodziny (kl. I)
  – Etyka w działalności gospodarczej (kl. III)
 • historii
  – Postęp czy marsz ku samozagładzie? (kl. III)
  – Świat bogatych i biednych (kl. III)
  – Przemiany w kulturze i obyczajowości (kl. III)
 • religii
  – Motywowanie wewnętrznego zaangażowania do życia prawdą (kl. III)
  – Wspomaganie życia prawdą w relacjach z Bogiem i bliźnimi (kl. III)
  – Uczenie religijnego rozumienia ludzkiej pracy (kl.III)
  – Ukazywanie religijnych motywów ochrony własności (kl.III)
  – Podejmowanie wolnych i odpowiedzialnych decyzji (kl. II)
  – Poczucie własnej wartości źródłem bycia dla innych i podstawą braku lęku przed innymi (kl. I)
 • języka polskiego – analiza postaw bohaterów literackich
  – Siłaczka – S. Żeromski (kl. I)
  – Qvo vadis – H. Sienkiewicz (kl.II)
  – Kameleon – A. Czechow (kl.III)
 • informatyki
  – Prawo autorskie (kl.I)

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przypomniano Kartę etyczną nauczyciela (Wychowawca, Nr 12/97)

Informacja

Uwaga szóstoklasiści!

Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 informuje, że w roku szkolnym 2004/2005 uczniowie klas pierwszych będą mieli możliwość, oprócz nauki języka niemieckiego, dodatkowo uczyć się języka angielskiego.
Jedna z klas pierwszych będzie realizowała na lekcjach wychowania fizycznego poszerzony program zajęć z piłki siatkowej. Gimnazjum pragnie kontynuować tradycje siatkarskie SSP Nr 3.

Świetlica profilaktyczna zaprasza

Świetlica Profilaktyczna przy ul. Gnieźnieńskiej 23 b zaprasza dzieci w wieku 7-15 lat na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00. W czasie pobytu na zajęciach proponuje dzieciom:

 • pomoc w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych,
 • udział w zajęciach plastycznych i muzycznych o szerokim wachlarzu technik i sposobów wyrażania siebie,
 • zajęcia sportowe na świeżym powietrzu,
 • zajęcia z komputerem,
 • udział w imprezach okolicznościowych,
 • posiłek w trakcie zajęć.

Wszystko pod opieką wykwalifikowanych wychowawców.
W ramach funkcjonującej świetlicy można wziąć udział w bezpłatnych korepetycjach udzielanych przez nauczycieli z Gimnazjum nr 2 we Wrześni.
Harmonogram korepetycji:

 • poniedziałek, piątek – 16.00 – 17.00 – przedmioty humanistyczne (j. polski, historia, geografia)
 • wtorek – 15.00 – 16.00 – języki obce (j. niemiecki, j. angielski)
 • środa, czwartek – 16.00 – 17.00 – przedmioty ścisłe (matematyka, chemia, fizyka)

Dodatkowe informacje zainteresowani uczniowie uzyskają w Biurze Profilaktyki tel. 437 61 97

Kalendarz roku szkolnego 2003/2004

Kalendarz roku szkolnego 2003/2004. Co nas czeka?
 
Po pierwsze – krótsze wakacje. Po drugie – uczniowie klas I i II będą mieli wolne w czasie, kiedy trzecioklasiści przystąpią do egzaminu gimnazjalnego.

W tym roku terminy ferii zimowych zostały ustalone na najwyższym szczeblu:

 • 19-31 stycznia: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie
 • 26 stycznia – 7 lutego: Podlaskie
 • 2 – 14 lutego: Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie
 • 16 – 28 lutego: Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie, Warmińsko-Mazurskie.

Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 22 do 31 grudnia, a wiosenna od 8 do 13 kwietnia.

Egzamin gimnazjalny odbędzie się 5 i 6 maja (dodatkowe terminy 15 i 16 czerwca).

Dodatkowym dniem wolnym od zajęć w szkole będzie 11 czerwca oraz po odpracowaniu: 10 listopada (odpracowujemy 20 września) oraz 2 stycznia (odpracowujemy 15 listopada).

Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy dopiero 25 czerwca. Od tej pory niestety będzie to zawsze ostatni piątek czerwca.