Zagrajmy o sukces

Zagrajmy o sukces

W roku szkolnym 2011/2012 nasze gimnazjum znalazło się w gronie szkół z województwa wielkopolskiego zakwalifikowanych do ogólnopolskiego projektu systemowego „Zagrajmy o sukces”, który finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, a realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.

Jest to już II edycja tego projektu. Projekt ruszył w roku szkolnym 2010/2011, a jego celem jest dostarczenie atrakcyjnych form edukacji, kształtujących kompetencje kluczowe oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród uczniów gimnazjów.

Celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego, przeciwdziałanie patologiom, rozwijanie zainteresowań, rozwijanie prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych.
W realizacji projektu bierze udział 40 uczniów klas: 2c i 2f. Uczniowie realizują kilka bloków tematycznych, które prowadzi 12 nauczycieli:

  • zajęcia informatyczne – A. Bartlewicz, G. Jakubowska,
  • zajęcia przyrodnicze – I. Tokarska, M. Nawrocka,
  • zajęcia matematyczne – H. Lisiak-Góźdź, B. Chałupniczak
  • zajęcia z języków obcych – A. Jackowska, B. Chudziński,
  • zajęcia sportowo-wychowawcze – B. Wardak, R. Kajewski,
  • pomoc psychologiczna – M. Wojciechowska, B. Bartczak

Łącznie każda z grup zrealizuje w ciągu roku szkolnego 150 godzin zajęć.