Biblioteka

Biblioteka Biblioteka

Biblioteka czynna jest codziennie w godz. 8.00 – 15.00.

Nad księgozbiorem czuwa mgr Wiesława Wojdyńska i mgr Olga Dolatowska.

Biblioteka posiada w swych zbiorach ok. 20 tys. książek. Obecnie jest przeprowadzana selekcja i komputeryzacja księgozbioru (program biblioteczny MOL).

Biblioteka prenumeruje 27 tytułów czasopism: Victor, Aura, Młody Technik, Internet, Parki Narodowe, Przyroda Polska, Poznaj Świat, Eko Świat, Focus, Unia Europejska, Wychowanie Techniczne w Szkole, Wychowanie Komunikacyjne, Wychowawca, Poradnik Bibliotekarza, Biblioteka w szkole, Biologia w szkole, Chemia w Szkole, Wiadomości Historyczne, Geografia w Szkole, Fizyka w Szkole, Polonistyka, Edukacja Medialna, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, Wychowanie Muzyczne, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Matematyka w Szkole, Świat Wiedzy.

W bibliotece jest udostępniona kserokopiarka, telewizor z magnetowidem oraz komputery z dostępem do Internetu.

Biblioteka została wyposażona w sprzęt komputerowy w ramach współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych(I centrum – grudzień 2005r., II centrum – grudzień 2007r.).

Przeprowadzane są tu lekcje biblioteczne i przedmiotowe z użyciem księgozbioru podręcznego, a także z wykorzystaniem wideo i Internetu.

Biblioteka czynna jest także w czasie wywiadówek. Rodzice mają możliwość zapoznania się ze stanem konta czytelniczego dziecka oraz wypożyczenia lektury dla siebie.

W bieżącym roku szkolnym 2009/2010 bibliotekę przeniesiono na parter i ma ona teraz niezależne wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Estetyka pomieszczenia została poprawiona dzięki zakupowi regałów na książki i czasopisma oraz lady bibliotecznej. Wyposażenie bibliteki wzbogaciło się też o nowy telewizor. Wszystkie te zmiany sprzyjały przeprowadzeniu szczegółowej selekcji podczas układania książek w działach (ubytkowano egzemplarze zdezaktualizowane i zniszczone). W nowych warunkach korzystanie z jej zbiorów oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej stało się o wiele przyjemniejsze.

Biblioteka organizuje kiermasze książek, na których każdy – uczeń, rodzic, nauczyciel czy pracownik szkoły może znaleźć coś dla siebie.

Biblioteka Biblioteka