Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia 22 września w naszym gimnazjum odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Kandydatkami do objęcia tej funkcji były: Patrycja Dziel (3C), Zainab Maćkowiak (2A), Julia Przybylska (3D) oraz Weronika Wieszczecińska (3C).

Wybory zostały poprzedzone kampanią wyborczą, podczas której kandydatki miały możliwość przedstawić swoje programy. W holu szkoły pojawiły się plakaty prezentujące ich propozycje działań w obecnym roku szkolnym.

W poniedziałek 22 września komisja wyborcza w składzie:
– Wiktoria Kierzkowska (2D)
– Gabriela Kowacka (2B)
– Olga Kwiatkowska (2D)
– Julita Wysocka (2D)
– Bartosz Chudziński – opiekun Samorządu Uczniowskiego
przeprowadziła w szkole wybory, w których zagłosować mógł każdy uczeń naszego gimnazjum.

Bezpośrednio po zakończeniu wyborów komisja dokonała obliczenia głosów. Oficjalne wyniki przedstawiają się następująco:
Patrycja Dziel – 69 głosów
Zainab Maćkowiak – 73 głosy
Julia Przybylska – 80 głosów
Weronika Wieszczecińska – 126 głosów
Głosów ogółem: 358
Głosów ważnych: 348

Tym samym przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/15 większością głosów wybrana została Weronika Wieszczecińska. Pozostałe dziewczyny połączyły siły z Weroniką i wspólnie zamierzają pracować na rzecz społeczności szkolnej.

Gratulujemy i życzymy powodzenia oraz wytrwałości w realizacji swoich pomysłów!

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego
Przewodnicząca: Weronika Wieszczecińska
Zastępca I : Julia Przybylska
Zastępca II: Patrycja Dziel (fotograf)
Sekretarz: Zainab Maćkowiak

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Bartosz Chudziński