Opłata za obiady

Opłatę za obiady należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca wpłacając należną kwotę w świetlicy Zespołu Szkół nr 1 we Wrześni lub na konto szkoły 45 9681 0002 0000 1051 2000 0020 z dopiskiem

Opłata za obiady w miesiącu ………………………………………, dla ……………………………………………. (proszę wpisać imię i nazwisko ucznia).

Informacja o wysokości opłaty za obiady za dany miesiąc będzie przekazywana indywidualnie za pomocją aplikacji e-dziennik.