Nasza szkoła w akcji e-twinning

Z początkiem roku szkolnego 2006 – 2007 nasza szkoła zainteresowała się internetową akcją e – Twinning. W ciągu pierwszego semestru trwały przygotowania do wzięcia w niej udziału.

E-Twinning to internetowa platforma learningowa zorientowana na ucznia, która pozwala uczniom z różnych krajów poznawać się bliżej poprzez współpracę szkół partnerskich. Dzięki współpracy szkół bliźniaczych uczniowie wymieniają  umiejętności, wiedzę oraz uczą się zrozumienia, przyjaźni międzykulturowej oraz porozumiewania się w języku obcym.

W związku z ogromną chęcią wzięcia udziału w programie e-Twinning rozpoczęliśmy przygotowania. Pierwszym krokiem było poinformowanie uczniów o idei e-Twinning. Jako iż spotkaliśmy się z wielkim entuzjazmem uczniów przystąpiliśmy do poszukiwań szkoły partnerskiej oraz zaczęliśmy zastanawiać się nad ewentualną formą współpracy.

Po dyskusjach z najbardziej zainteresowanymi uczniami podjęliśmy decyzję o sformułowaniu hasła naszego uczestnictwa. Krąg interesujących nas tematów współpracy miał bowiem decydujący wpływ na wybór szkoły partnerskiej. "Kultura, tradycja, codzienny styl życia to My!" Tak więc celem podjęcia współpracy ze szkołą partnerską była chęć poznawania się nawzajem poprzez poznawanie i przybliżanie sobie kultury naszych państw.

Cele współpracy:

 • umiejętność pracy w grupach,
 • umiejętność zbierania i selekcjonowania informacji na określony temat,
 • rozwijanie różnych kompetencji: językowych, interkulturowych, przedmiotowych, technicznych,
 • rozumienie i docenianie kultury ojczystej, poznawanie innych kultur, rozpoznawanie podobieństw i różnic kulturowych, adaptacja różnorodności kulturowej,
 • poszukiwanie wartości uniwersalnych, budowanie postawy otwarcia i tolerancji wobec innych kultur,
 • zaprezentowanie zebranych informacji w języku angielskim,
 • stosowanie sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych jako narzędzi edukacji w kontaktach ze szkołą partnerską . 

W połowie grudnia zarejestrowaliśmy współpracę partnerską ze szkołą  na Litwie. Nasza szkoła partnerska mieści się w Sakiai, nie dużym mieście w południowo – zachodniej Litwie. Ludność Sakiai wynosi ok. sześciu tysięcy. Znajdują się tam trzy szkoły: Aukuras – szkoła podstawowa, Varpas – szkoła średnia oraz nasza szkoła partnerska – Aukuro – gimnazjum. W szkole uczy się 666 uczniów pod opieką 60 nauczycieli. Uczniowie uczą się trzech języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego.

Tak więc nasze szkoły mają wiele wspólnego nie tylko obejmują uczniów w tym samym przedziale wiekowym, nie tylko uczniowie uczą się tych samych języków obcych, nie tylko interesują nas te same tematy współpracy ale przede wszystkim język angielski dla naszych uczniów jak i dla uczniów z Litwy jest głównym językiem obcym nauczanym w szkole.

W ramach podjęcia akcji e-Twinning dnia 01. 12. 2006 roku w naszej szkole odbył się Dzień Języków Obcych. Celem organizacji tego dnia w naszej szkole było przybliżenie uczniom kultury Angielskiej i Amerykańskiej, zmotywowanie do nauki języków obcych oraz zachęcenie do wzięcia udziału we współpracy z naszą szkołą partnerską. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie dnia byli nauczyciele języka angielskiego: Mariola Przeniczka oraz Agnieszka Modrzekewska.

W Dniu Języków Obcych korytarze naszej szkoły zmieniły się w kolorowe "galerię" wystawy prac naszych uczniów.  Od samego rana, więc uczniowie mogli oglądać wystawę szkolnych projektów dotyczących kultury angielskiej i amerykańskiej. Przy wejściu do szkoły umieszczono plakat z hasłem Dnia Języków Obcych z flagami: Polski, Anglii, Niemiec, USA. W czasie lekcji uczniowie omawiali swoje projekty, dzielili się wrażeniami z pracy, a nauczyciele przybliżali uczniom kulturę obcojęzyczną O godz. 13.30 jako podsumowanie obchodów Dnia Języków Obcych w szkolnej sali multimedialnej odbyła się projekcja filmu: "The globetrotter". Film przedstawia ulice Nowego Jorku z ujęcia przechodnia, turysty prezentując najciekawsze miejsca, zabytki oraz dzielnice.

Plan obchodów Dnia Języków Obcych:

 • Wystawienie prac – godz. 8.00
 • Oglądanie wystawy – cały dzień, korytarz szkolny
 • Lekcje poświęcone kulturze angielskiej – sale lekcyjne
 • Omawianie projektów – 9.45 – 13.25
 • Projekcja filmu "The globetrottrer" – godz. 13.30 – 14.30, sala multimedialna.

Projekty wystawione na szkolnej wystawie zostały przygotowane przez uczniów w tygodniu poprzedzającym obchody dnia. Uczniowie w klasach otrzymywali tematykę prac, ale konkretny przedmiot pracy wybierali sami. Tematyka obejmowała dosyć szerokie spojrzenia na kulturę anglojęzyczną. Przy wejściu umieszczono plakat informujący o obchodach tego dnia w naszej szkole. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie mogli się udać na obejrzenie swoich projektów. Podczas oglądania uczniowie mogli wskazać swoje prace oraz podzielić się z kolegami swoimi spostrzeżeniami z czasu pracy nad nimi, a uczniowie szkolnego kółka języka angielskiego zaznajomieni już z akcją e-Twinning zachęcali pozostałych uczniów do przyłączenia się.

Na zakończenie Dnia Języków Obcych odbyła się projekcja filmu "The Globetrotter". Projekcja miała miejsce o godzinie 13.30 w szkolnej sali multimedialnej. Udział wzięli chętni uczniowie z klas: I, II, III. Ogólnie projekcja zgromadziła 34 uczniów. " The Globetrotter" to film przedstawiający 5-cio dniową wycieczkę po ulicach Nowego Jorku, jego najciekawszych zakątkach, najpiękniejszych dziełach architektury oraz największych dzielnicach. Film pomógł uczniom zobaczyć, choć nie ma własne oczy ale za pomocą kamery, ulice tego kosmopolitycznego miasta z pozycji przechodnia, turysty. Projekcja zakończyła się o godzinie 14.30 kończąc tegoroczny Dzień Języków Obcych w naszej szkole.

opracowała: mgr Mariola Przeniczka